Lelkészeink, főgondnok

Nt. Takaró János Lajos, lelkipásztor

Nt. Takaró János

Nt. Horváth Ádám, beosztott lelkipásztor

Nt. Horváth ÁdámNt. Rápolty Dávidné (Bíró Zsuzsa), beosztott lelkipásztor (jelenleg GYES-en)

Bíró Zsuzsa

Ft. Takaró Károly nyá. tábori püspök, nyugdíjas lelkipásztor

Takaró Károly

Páldi Attila, főgondnok

Páldi Attila


Gyülekezetünk korábbi lelkészei:
Nt. Sebestyén Andor lelkipásztor
Nt. Hajdu Péter esperes, lelkipásztor