Lelkészeink, főgondnok

Takaró Károly
Ft. Takaró Károly nyá. tábori püspök, lelkipásztor

Nt. Takaró János, beosztott lelkész
Bíró Zsuzsa
Nt. Rápolty Dávidné (Bíró Zsuzsa), beosztott lelkész (jelenleg GYES-en)

Varga Gábor, exmisszus

Páldi Attila, főgondnok
Páldi Attila

Gyülekezetünk korábbi lelkészei:
Nt. Sebestyén Andor lelkipásztor
Nt. Hajdu Péter esperes, lelkipásztor