Lelkészeink, főgondnok

Takaró Károly
Ft. Takaró Károly nyá. tábori püspök, lelkipásztor

Mikola Borbála
Nt. Mikola Borbála, beosztott lelkész

Bíró Zsuzsa
Nt. Bíró Zsuzsa, beosztott lelkész

Páldi Attila, főgondnok
Páldi Attila

Gyülekezetünk korábbi lelkészei:
Nt. Sebestyén Andor lelkipásztor
Nt. Hajdú Péter esperes, lelkipásztor