A 2017-es műsorfüzet előszava

A Kelenföldi Barokk Esték sorozat 18. évadjához érkezett a kedves zenekedvelő hallgató. Az egész emberiség számára meghatározó eseményre emlékezünk ebben az évben.
500 évvel ezelőtt, 1517. október 31-én Luther Márton kitűzte a 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára.

A reformáció hatalmas erejű ébredéssé és megújulássá vált az egyházak életében, melyen keresztül Isten évszázadokra felrázta a halálba merült egyházat, és ezzel az európai kultúrát, a tudományos életet és a társadalmi mozgásokat is új utakra terelte.

Miért volt erre szükség?

Az egyház eltért a Biblia tanításától, és amikor a világon Istennek Lelke megmozdította a teológusok szívét, - Angliában John Wycliff, Csehországban Husz János, Helvétiában Zwingli és Genfben John Calvin, Wittenbergben Luther Márton - Isten Igéjének világossága hatására életüket sem féltve megfogalmazták a tanaikat.

A reformáció után minden nép saját nyelvén hallhatta a hirdetett Igét, de az éneket is a saját nyelvén énekelhette. Jól tudták reformátoraink hogy az Istent dicsőítő ének nagy erőket hordoz magában, erős fegyver a Sötétség erőivel szemben.

Protestáns zeneszerzőink legnagyobbjai abban a korban mind megértették a reformátorok szándékát, és az istentiszteleten énekelt korálokra csodálatos előjátékokat, partitákat, variációkat írtak. Így Samuel Scheidt, Sweelinck, Scheidemann, Bruhns, Böhm, Buxtehude, mind szebbnél szebb korálfeldolgozásokat hagytak ránk, de az „ötödik evangélista” Johann Sebastian Bach is már fiatalon azzal az okkal mondta fel a mühlhauseni jól fizető állását, hogy „jól megalkotott egyházi zenét komponálhasson Isten dicsőségére”.

Itt a Kelenföldi Barokk Esték sorozatában 18. éve ennek az örökségnek lehetünk hallgatói, és épülhet bele az életünkbe.

Reménységünk, hogy e gazdag kincset még sokáig hallgathatjuk, és a zenén, a hirdetett Igén keresztül erőt meríthetünk a mindennapokra, közelebb kerülve a Istennek megajándékozó nagy szeretetéhez Jézus Krisztushoz.

          Alföldy-Boruss Csilla
          a Kelenföldi Barokk Esték művészeti vezetője