A 2018-as műsorfüzet előszava

A Reformáció 500. évfordulóját elhagyva és a Kelenföldi Barokk Esték XIX. évadjához érkezve, örömmel konstatáljuk, hogy a változó, felgyorsuló és sok tekintetben elvaduló világunkban még van igény a csendre, a lelki elcsendesedésre, és a barokk zene nyújtotta értékekre. Hisz ha a világ változik is, de az ember a maga érzéseivel, gondolataival és Istenkeresésével ugyanaz marad.

Miben tud a barokk zene értéket közölni? Úgy gondolom, hogy egyedül abban, ami Johann Sebastian Bach életét és művészetét meghatározta. Ő a zenén keresztül is Istennel kereste a kapcsolatot. Onnan merített erőt, és ihletet, és ezt tudatosan is megélte.

A bachi komponálás legnagyobb kincse az, ahogyan a szöveg zenei kifejezésére törekedett. Élete nagy részét egyházi szolgálatban élte, és számára egyértelmű volt, hogy az általa komponált és előadott zene az Ige szolgálatába kell, hogy álljon. Ezt leginkább a kantátáiban és az orgona koráljaiban fedezhetjük fel.

A nagy reformátor, Luther Márton az istentiszteleti zenét is megreformálta. Ezért tőle álljon itt néhány idézet.

„Az ének-zene csatorna, lelki kitárulkozás, s ahova ha nem a tisztát, nemeset öntjük, megrontja az egész belsőt!”

„A művészetek egyik fajtáját sem szabad elnémítani, de csak Annak szolgálatában, Aki azt
teremtette.”

„A zene Istennek egyik legkedvesebb és legdicsőségesebb ajándéka, melynek a Sátán elkeseredett ellensége.”

„Az áhitatos zenében mindenkor ott van Isten kegyelmes jelenléte.”

Hiszem, hogy ez az „Isten kegyelmes jelenléte” teszi vonzóvá a sorozatunkat oly sok éve.

Soli Deo Gloria

          Alföldy-Boruss Csilla
          orgona- és csembalóművész
          a Kelenföldi Barokk Esték művészeti vezetője