Gyülekezeti élet

"Mondta pedig az Úr látás által éjszaka Pálnak: Ne félj, hanem szólj és ne hallgass; mert én veled vagyok és senki sem támad rád, hogy neked ártson, mert nekem sok népem van ebben a városban. És ott lakott egy esztendeig és hat hónapig, tanítva köztük az Isten igéjét." (Apcsel 18,9-11)